• Přednášky
 • Workshopy
 • Konzultace
 • Mentoring
 • Osvěta
 • Kontakt
 • Všeobecné obchodní podmínky

  Úvodní ustanovení

  V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých Ing. Věra Strnadová, se sídlem Bellova 371/42, 623 00 Brno, IČ: 69755442, Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem města Brna, ev.č.370306-65359 dne 30.10.2006 (dále jen „prodávající“) prodává zboží (kuchařku Vtipné kaše) uživatelům internetových stránek www.vtipnekase.cz a www.veruska.cz (dále jen „kupující“).

  Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

  Veškeré zboží (kuchařka Vtipné kaše) je skladem, není-li vysloveně u zboží uvedeno jinak. Má-li kupující o koupi kuchařky Vtipné kaše zájem, vyplní objednávkový formulář a klikne na tlačítno "Objednat". Tímto okamžikem si kupující objednává vybrané zboží (kuchařku Vtipné kaše). Odeslaná objednávka je závazná.

  Po přijetí objednávky bude kupujícímu obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

  Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka), uvedené v závazné objednávce. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná.

  Ochrana a zpracování osobních údajů

  Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující prodávajícím požádán o poskytnutí svých osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu se svým souhlasem kupující poskytl, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami stránek www.vtipnekase.cz a www.veruska.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  Kupní cena, platební podmínky a dodání zboží

  Kupní cena zboží včetně DPH je uvedena v popisu kuchařky a kupující souhlas s kupní cenou projeví odesláním objednávky. Kupní cena platí až do vyčerpání zásob, pokud není platnost ceny vymezena jiným způsobem. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.

  Doručení probíhá prostřednictvím České pošty a kupující platí za dobírku, poštovné a balné paušální částku 100 Kč. Platí v případě hmotnosti zásilky do 1,99 kg.
  Poštovné ani balné kupující neplatí, pokud si objedná 5 a více výtisků kuchařek. Pokud na knihu poskytuje prodávající slevu, vychází se pro výpočet ceny balného a poštovného z ceny po slevě, ne z původní uvedené ceny zboží.
  Uvedené cenové podmínky za poštovné a balné platí pouze pro Českou republiku. V současné době nezasílám do zahraničí včetně Slovenska.
  V případě osobního vyzvednutí zboží platí kupující zboží v hotovosti.

  Odstoupení od smlouvy

  Prodávající svým zákazníkům poskytuje právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, zašle prodávajícímu Oznámení o odstoupení na adresu: Věra Strnadová, Bellova 371/42, 623 00 Brno nebo na e-mailovou adresu: veruska@veruska.cz a domluví se na dalším postupu. Pokud již kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu, vrátí mu prodávající zaplacenou částku do 30 dnů od data odstoupení do smlouvy. Pro tento případ uvede kupující v Oznámení o odstoupení, jakým způsobem (převodem na účet, složenkou) mu má být zaplacená kupní cena nebo její část vrácena. Zboží nesmí být poškozené, aby mohlo být nabízeno dalším zákazníkům. Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dnů po obdržení zboží. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Kupující vrátí zboží pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky na dobírku nebudou ze strany prodávajícího přijaty. Prodávající vrátí kupujícímu pouze peníze za zboží, nevrací poštovné ani balné.

  Záruční podmínky

  Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Ke zboží prodávajícího není dodáván záruční list, záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem, kdy kupující zboží převezme. Záruka se nevztahuje na škody způsobené mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy.

  Reklamace

  Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu ihned po dodání zkontrolovat a bezodkladně informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách. Všechny reklamace musí kupující uplatnit nejpozději do konce záruční doby. V oznámení o reklamaci musí zákazník popsat zjištěné vady zboží. Reklamaci včetně vadného zboží kupující zašle na adresu prodávajícího: Věra Strnadová, Bellova 371/42, 623 00 Brno, případně ji po telefonické dohodě doručí osobně tamtéž. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

  Kontakty na prodávajícího

  Prodávajícího lze písemně kontaktovat na adrese: Věra Strnadová, Bellova 371/42, 623 00 Brno. Telefonicky lze získat informace na tel.: +420 777 861 528.

  Závěrečná ustanovení

  Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránek www.vtipnekase.cz a www.veruska.cz. Kupující si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.